Bộ Bàn Ăn Cao Cấp

-5%
 BAC - 122 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Grace BAC - 122 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Grace
7,600,000₫8,000,000₫

BAC - 122 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Grace

7,600,000₫ 8,000,000₫

-5%
 BAC - 121 Bộ Bàn Ăn Hoya và 4 Ghế Grace BAC - 121 Bộ Bàn Ăn Hoya và 4 Ghế Grace
9,310,000₫9,800,000₫
-5%
 BAC - 48 Bộ Bàn 4 Ghế Sofi BAC - 48 Bộ Bàn 4 Ghế Sofi
5,700,000₫6,000,000₫

BAC - 48 Bộ Bàn 4 Ghế Sofi

5,700,000₫ 6,000,000₫

-5%
 BAC - 03 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Grace BAC - 03 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Grace
7,600,000₫8,000,000₫

BAC - 03 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Grace

7,600,000₫ 8,000,000₫

-11%
 BAC - 41 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Monet BAC - 41 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Monet
8,990,000₫10,100,000₫

BAC - 41 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Monet

8,990,000₫ 10,100,000₫

-5%
 BAC - 01 Bộ bàn ăn mặt đá Concorde 4 Ghế Grace BAC - 01 Bộ bàn ăn mặt đá Concorde 4 Ghế Grace
7,600,000₫8,000,000₫
-5%
 BAC - 120 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Lyla BAC - 120 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Lyla
13,680,000₫14,400,000₫

BAC - 120 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Lyla

13,680,000₫ 14,400,000₫

-5%
 BAC - 119 Bộ bàn ăn Royal và 6 ghế Monet A29 BAC - 119 Bộ bàn ăn Royal và 6 ghế Monet A29
15,010,000₫15,800,000₫
-5%
 BAC - 118 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Beetle -PP BAC - 118 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Beetle -PP
6,460,000₫6,800,000₫
-5%
 BA - 117 Bộ Bàn Ăn Victor và 4 Ghế Verpan-S BA - 117 Bộ Bàn Ăn Victor và 4 Ghế Verpan-S
10,925,000₫11,500,000₫
-8%
 BA - 116 Bộ Bàn Ăn Thông Minh 6 Ghế Zenta BA - 116 Bộ Bàn Ăn Thông Minh 6 Ghế Zenta
16,860,000₫18,300,000₫
-5%
 BAC - 115 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Tony BAC - 115 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Tony
8,645,000₫9,100,000₫

BAC - 115 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Tony

8,645,000₫ 9,100,000₫

-5%
 BAC - 44 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Grace có tay BAC - 44 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Grace có tay
8,740,000₫9,200,000₫
-5%
 BAC - 114 Bộ Bàn Ăn Stratos và 4 ghế Tony-1 BAC - 114 Bộ Bàn Ăn Stratos và 4 ghế Tony-1
10,640,000₫11,200,000₫
-5%
 BAC - 113 Bộ Bàn Ăn Stratos và 4 ghế Gubi BAC - 113 Bộ Bàn Ăn Stratos và 4 ghế Gubi
11,020,000₫11,600,000₫
-5%
 BAC - 112 Bộ Bàn Ăn Azuse và 4 Ghế Grace BAC - 112 Bộ Bàn Ăn Azuse và 4 Ghế Grace
7,980,000₫8,400,000₫
-5%
 BAC - 111 Bộ Bàn Ăn 6 ghế Aurora BAC - 111 Bộ Bàn Ăn 6 ghế Aurora
12,540,000₫13,200,000₫

BAC - 111 Bộ Bàn Ăn 6 ghế Aurora

12,540,000₫ 13,200,000₫

-5%
 BAC - 108 Bộ bàn ăn mặt đá phiến công nghệ mới ghế Zenta BAC - 108 Bộ bàn ăn mặt đá phiến công nghệ mới ghế Zenta
9,500,000₫10,000,000₫
-5%
 BAC - 02 Bộ bàn ăn mặt đá Howard ghế ăn Ventura BAC - 02 Bộ bàn ăn mặt đá Howard ghế ăn Ventura
8,360,000₫8,800,000₫
-5%
 BAC - 04 Bộ bàn ăn mặt đá Howard 6 ghế Bella BAC - 04 Bộ bàn ăn mặt đá Howard 6 ghế Bella
8,626,000₫9,080,000₫
-5%
 BAC - 107 Bộ Bàn Ăn Mặt Đá Phiến Công Nghệ Mới Ghế Zenta BAC - 107 Bộ Bàn Ăn Mặt Đá Phiến Công Nghệ Mới Ghế Zenta
11,970,000₫12,600,000₫
-5%
 BAC - 105 Bộ Bàn Ăn Đá Cẩm Thạch và 4 Ghế Azzor BAC - 105 Bộ Bàn Ăn Đá Cẩm Thạch và 4 Ghế Azzor
9,215,000₫9,700,000₫
-5%
 BAC - 05 Bộ bàn ăn mặt đá Concorde 4 Ghế Grace Có Tay BAC - 05 Bộ bàn ăn mặt đá Concorde 4 Ghế Grace Có Tay
8,360,000₫8,800,000₫
-5%
 BAC - 82 Bộ bàn ăn Dilly và 6 ghế Monet BAC - 82 Bộ bàn ăn Dilly và 6 ghế Monet
12,730,000₫13,400,000₫
-5%
 BAC - 101 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Mona BAC - 101 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Mona
8,835,000₫9,300,000₫

BAC - 101 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Mona

8,835,000₫ 9,300,000₫

-5%
 BAC - 56 Bộ Bàn Ăn Đá Cẩm Thạch Kết Hợp Ghế Azzor BAC - 56 Bộ Bàn Ăn Đá Cẩm Thạch Kết Hợp Ghế Azzor
9,215,000₫9,700,000₫
-5%
 BAC - 106 Bộ Bàn Ăn Đá Cẩm Thạch và 4 Ghế Ezzor BAC - 106 Bộ Bàn Ăn Đá Cẩm Thạch và 4 Ghế Ezzor
9,215,000₫9,700,000₫
-5%
 BAC - 81 Bộ bàn ăn Royal và 5 ghế Monet BAC - 81 Bộ bàn ăn Royal và 5 ghế Monet
13,110,000₫13,800,000₫
-5%
 BAC - 10 Bộ Bàn Ăn Anantara 6 Ghế Collins BAC - 10 Bộ Bàn Ăn Anantara 6 Ghế Collins
14,440,000₫15,200,000₫
-5%
 BAC - 06 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Win BAC - 06 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Win
7,714,000₫8,120,000₫

BAC - 06 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Win

7,714,000₫ 8,120,000₫

-5%
 BAC - 09 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Win BAC - 09 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Win
7,714,000₫8,120,000₫

BAC - 09 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Win

7,714,000₫ 8,120,000₫

-5%
 BAC - 15 Bộ Bàn Ăn Satratos 4 Ghế Grace BAC - 15 Bộ Bàn Ăn Satratos 4 Ghế Grace
10,070,000₫10,600,000₫
-5%
 BAC - 11 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Minotti BAC - 11 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Minotti
10,070,000₫10,600,000₫

BAC - 11 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Minotti

10,070,000₫ 10,600,000₫

-5%
 BAC - 13 Bộ Bàn Ăn Stratos 6 Ghế BAC - 13 Bộ Bàn Ăn Stratos 6 Ghế
13,490,000₫14,200,000₫

BAC - 13 Bộ Bàn Ăn Stratos 6 Ghế

13,490,000₫ 14,200,000₫

-5%
 BAC - 16 Bộ Bàn Ăn Royal và 4 ghế Collins BAC - 16 Bộ Bàn Ăn Royal và 4 ghế Collins
11,400,000₫12,000,000₫
-5%
 BAC - 12 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Minotti BAC - 12 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Minotti
10,070,000₫10,600,000₫

BAC - 12 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Minotti

10,070,000₫ 10,600,000₫

-5%
 BAC - 14 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Win BAC - 14 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Win
7,714,000₫8,120,000₫

BAC - 14 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Win

7,714,000₫ 8,120,000₫

-5%
 BAC - 08 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Gubi BAC - 08 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Gubi
8,930,000₫9,400,000₫

BAC - 08 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Gubi

8,930,000₫ 9,400,000₫

-5%
 BAC - 19 Bộ Bàn Ăn Howard và 6 Ghế Coliins BAC - 19 Bộ Bàn Ăn Howard và 6 Ghế Coliins
12,160,000₫12,800,000₫
-5%
 BAC - 21 Bộ bàn ăn mặt đá phiến công nghệ mới ghế Zenta BAC - 21 Bộ bàn ăn mặt đá phiến công nghệ mới ghế Zenta
9,500,000₫10,000,000₫