Bộ Bàn Ăn Cao Cấp

-8%
 BA - 116 Bộ Bàn Ăn Thông Minh 6 Ghế Zenta BA - 116 Bộ Bàn Ăn Thông Minh 6 Ghế Zenta
16,860,000₫18,300,000₫
-5%
 BA - 117 Bộ Bàn Ăn Victor và 4 Ghế Verpan-S BA - 117 Bộ Bàn Ăn Victor và 4 Ghế Verpan-S
10,925,000₫11,500,000₫
-5%
 BAC - 122 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Grace BAC - 122 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Grace
7,600,000₫8,000,000₫

BAC - 122 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Grace

7,600,000₫ 8,000,000₫

 BAC - 100 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Monet BAC - 100 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Monet
0₫
-5%
 BAC - 101 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Mona BAC - 101 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Mona
8,835,000₫9,300,000₫

BAC - 101 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Mona

8,835,000₫ 9,300,000₫

-5%
 BAC - 102 Bộ Bàn Ăn Royal và 4 Ghế Grace BAC - 102 Bộ Bàn Ăn Royal và 4 Ghế Grace
10,830,000₫11,400,000₫
-5%
 BAC - 103 Bộ Bàn Ăn Đá Cẩm Thạch và 4 Monet Không Tay BAC - 103 Bộ Bàn Ăn Đá Cẩm Thạch và 4 Monet Không Tay
8,265,000₫8,700,000₫
-5%
 BAC - 104 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Gubi BAC - 104 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Gubi
8,930,000₫9,400,000₫

BAC - 104 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Gubi

8,930,000₫ 9,400,000₫

-5%
 BAC - 105 Bộ Bàn Ăn Đá Cẩm Thạch và 4 Ghế Azzor BAC - 105 Bộ Bàn Ăn Đá Cẩm Thạch và 4 Ghế Azzor
9,215,000₫9,700,000₫
-5%
 BAC - 106 Bộ Bàn Ăn Đá Cẩm Thạch và 4 Ghế Ezzor BAC - 106 Bộ Bàn Ăn Đá Cẩm Thạch và 4 Ghế Ezzor
9,215,000₫9,700,000₫
-19%
 BAC - 110 Bộ bàn ăn mặt đá phiến công nghệ mới 4 ghế Zanta BAC - 110 Bộ bàn ăn mặt đá phiến công nghệ mới 4 ghế Zanta
8,760,000₫10,800,000₫
-5%
 BAC - 111 Bộ Bàn Ăn 6 ghế Aurora BAC - 111 Bộ Bàn Ăn 6 ghế Aurora
12,540,000₫13,200,000₫

BAC - 111 Bộ Bàn Ăn 6 ghế Aurora

12,540,000₫ 13,200,000₫

-5%
 BAC - 112 Bộ Bàn Ăn Azuse và 4 Ghế Grace BAC - 112 Bộ Bàn Ăn Azuse và 4 Ghế Grace
7,980,000₫8,400,000₫
-5%
 BAC - 113 Bộ Bàn Ăn Stratos và 4 ghế Gubi BAC - 113 Bộ Bàn Ăn Stratos và 4 ghế Gubi
11,020,000₫11,600,000₫
-5%
 BAC - 114 Bộ Bàn Ăn Stratos và 4 ghế Tony-1 BAC - 114 Bộ Bàn Ăn Stratos và 4 ghế Tony-1
10,640,000₫11,200,000₫
-5%
 BAC - 115 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Tony BAC - 115 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Tony
8,645,000₫9,100,000₫

BAC - 115 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Tony

8,645,000₫ 9,100,000₫

-5%
 BAC - 118 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Beetle -PP BAC - 118 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Beetle -PP
6,460,000₫6,800,000₫
-5%
 BAC - 119 Bộ bàn ăn Royal và 6 ghế Monet A29 BAC - 119 Bộ bàn ăn Royal và 6 ghế Monet A29
15,010,000₫15,800,000₫
-5%
 BAC - 120 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Lyla BAC - 120 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Lyla
13,680,000₫14,400,000₫

BAC - 120 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Lyla

13,680,000₫ 14,400,000₫

-5%
 BAC - 121 Bộ Bàn Ăn Hoya và 4 Ghế Grace BAC - 121 Bộ Bàn Ăn Hoya và 4 Ghế Grace
9,310,000₫9,800,000₫
-10%
 BAC - 123 Bộ bàn ăn mặt đá Ceramic và 4 ghế Janda BAC - 123 Bộ bàn ăn mặt đá Ceramic và 4 ghế Janda
9,320,000₫10,400,000₫
-8%
 BAC - 125 Bộ bàn ăn Royal 6 ghế Monet BAC - 125 Bộ bàn ăn Royal 6 ghế Monet
14,020,000₫15,200,000₫

BAC - 125 Bộ bàn ăn Royal 6 ghế Monet

14,020,000₫ 15,200,000₫

-8%
 BAC - 126 Bộ Bàn Ăn Cẩm Thạch và 6 Ghế Monet BAC - 126 Bộ Bàn Ăn Cẩm Thạch và 6 Ghế Monet
13,260,000₫14,400,000₫
-5%
 BAC - 127 Bộ bàn ăn mặt đá Ceramic và 4 ghế Zera BAC - 127 Bộ bàn ăn mặt đá Ceramic và 4 ghế Zera
8,930,000₫9,400,000₫
-5%
 BAC - 128 Bộ Bàn Ăn 4 ghế Aurora BAC - 128 Bộ Bàn Ăn 4 ghế Aurora
10,070,000₫10,600,000₫

BAC - 128 Bộ Bàn Ăn 4 ghế Aurora

10,070,000₫ 10,600,000₫

-5%
 BAC - 129 Bộ Bàn Ăn Đá Cẩm Thạch và 4 Collins BAC - 129 Bộ Bàn Ăn Đá Cẩm Thạch và 4 Collins
9,595,000₫10,100,000₫
-5%
 BAC - 130 Bộ Bàn Ăn Stratos Đá Cẩm Thạch và 6 Zenta BAC - 130 Bộ Bàn Ăn Stratos Đá Cẩm Thạch và 6 Zenta
14,820,000₫15,600,000₫
-5%
 BAC - 131 Bộ bàn ăn mặt đá Ceramic và 4 ghế Koxi BAC - 131 Bộ bàn ăn mặt đá Ceramic và 4 ghế Koxi
9,120,000₫9,600,000₫
-5%
 BAC - 132 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Grace BAC - 132 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Grace
8,455,000₫8,900,000₫

BAC - 132 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Grace

8,455,000₫ 8,900,000₫

-5%
 BAC - 133 Bộ Bàn Ăn Mity và 4 Ghế Grace BAC - 133 Bộ Bàn Ăn Mity và 4 Ghế Grace
8,170,000₫8,600,000₫
-5%
 BAC - 134 Bộ Bàn Ăn Đá Cẩm Thạch và 4 Ghế Bali BAC - 134 Bộ Bàn Ăn Đá Cẩm Thạch và 4 Ghế Bali
9,025,000₫9,500,000₫
-5%
 BAC - 137 Bộ Bàn Ăn Đá Cẩm Thạch Lucas và 4 Ghế Grace-G BAC - 137 Bộ Bàn Ăn Đá Cẩm Thạch Lucas và 4 Ghế Grace-G
9,167,000₫9,650,000₫
-5%
 BAC - 138 Bộ Bàn Ăn Howard và 4 Ghế Pinnston BAC - 138 Bộ Bàn Ăn Howard và 4 Ghế Pinnston
6,650,000₫7,000,000₫
-5%
 BAC - 139 Bộ Bàn Ăn Concorde và 6 Ghế Pinnston BAC - 139 Bộ Bàn Ăn Concorde và 6 Ghế Pinnston
8,265,000₫8,700,000₫
-5%
 BAC - 140 Bộ Bàn Ăn Howard và 4 Ghế Bull BAC - 140 Bộ Bàn Ăn Howard và 4 Ghế Bull
7,410,000₫7,800,000₫
-5%
 BAC - 141 Bộ Bàn Ăn Stratos và 4 Ghế Collins-G BAC - 141 Bộ Bàn Ăn Stratos và 4 Ghế Collins-G
11,400,000₫12,000,000₫