Ghế Ăn - Ghế Cafe

Các mẫu Ghế Cà Phê, Ghế Ăn, Ghế Làm Việc, Ghế Văn Phòng, Ghế Trà Sữa,.....với thiết kế hiện đại phù hợp cho mọi không gian.
Liên hệ: 0909.419.478  

 Ghế Beetle Ghế Beetle
750,000₫

Ghế Beetle

750,000₫

 Ghế Lucas Ghế Lucas
1,150,000₫

Ghế Lucas

1,150,000₫

 Ghế Aster ( JC-187) Ghế Aster ( JC-187)
1,250,000₫

Ghế Aster ( JC-187)

1,250,000₫

 Ghế Kane 131 Ghế Kane 131
1,400,000₫

Ghế Kane 131

1,400,000₫

 Ghế Lana 182 Ghế Lana 182
1,140,000₫

Ghế Lana 182

1,140,000₫

 Ghế Hebe 109 Ghế Hebe 109
1,390,000₫

Ghế Hebe 109

1,390,000₫

 Ghế Farah Ghế Farah
1,550,000₫

Ghế Farah

1,550,000₫

 Ghế Erica Ghế Erica
1,350,000₫

Ghế Erica

1,350,000₫

 Ghế Verpan-S Ghế Verpan-S
1,250,000₫

Ghế Verpan-S

1,250,000₫

 Ghế Aurora Ghế Aurora
1,300,000₫

Ghế Aurora

1,300,000₫

 Ghế Monet A29 Ghế Monet A29
1,550,000₫

Ghế Monet A29

1,550,000₫

 Ghế Monet không tay Ghế Monet không tay
1,050,000₫
 Ghế Lara Ghế Lara
1,500,000₫

Ghế Lara

1,500,000₫

 Ghế Azzor-G Ghế Azzor-G
1,300,000₫

Ghế Azzor-G

1,300,000₫

 Ghế Zenta Ghế Zenta
1,300,000₫

Ghế Zenta

1,300,000₫

 Ghế Tony Ghế Tony
1,100,000₫

Ghế Tony

1,100,000₫

 Ghế braga Ghế braga
1,100,000₫

Ghế braga

1,100,000₫

 Ghế Azzor Ghế Azzor
1,200,000₫

Ghế Azzor

1,200,000₫

 Ghế Fil Noir Minotti Ghế Fil Noir Minotti
1,600,000₫
 Ghế Monet Ghế Monet
1,400,000₫

Ghế Monet

1,400,000₫

 Ghế Sofi Ghế Sofi
950,000₫

Ghế Sofi

950,000₫

 Ghế Pit Chair Ghế Pit Chair
980,000₫

Ghế Pit Chair

980,000₫

 Ghế Yaris Ghế Yaris
1,600,000₫

Ghế Yaris

1,600,000₫

 Ghế Juno Ghế Juno
1,050,000₫

Ghế Juno

1,050,000₫

 Ghế Collin Ghế Collin
1,200,000₫

Ghế Collin

1,200,000₫

 Ghế Velvet Ghế Velvet
1,300,000₫

Ghế Velvet

1,300,000₫

 Ghế Zibera Ghế Zibera
1,250,000₫

Ghế Zibera

1,250,000₫

 Ghế Orchid Ghế Orchid
1,600,000₫

Ghế Orchid

1,600,000₫

 Ghế Minotti Ghế Minotti
1,600,000₫

Ghế Minotti

1,600,000₫

 Ghế ăn Magis dining chair Ghế ăn Magis dining chair
1,800,000₫
 Ghế Grace có tay Ghế Grace có tay
1,250,000₫

Ghế Grace có tay

1,250,000₫

 Ghế Baker Ghế Baker
1,500,000₫

Ghế Baker

1,500,000₫

 Ghế Grace Ghế Grace
1,050,000₫

Ghế Grace

1,050,000₫

 Ghế Ventura Ghế Ventura
1,200,000₫

Ghế Ventura

1,200,000₫

 Ghế Wormley Ghế Wormley
2,250,000₫

Ghế Wormley

2,250,000₫

 Ghế Gubi Ghế Gubi
1,300,000₫

Ghế Gubi

1,300,000₫

 Ghế Vienna Thonet Ghế Vienna Thonet
2,100,000₫

Ghế Vienna Thonet

2,100,000₫

 Ghế Thonet 811 Hoffmann Ghế Thonet 811 Hoffmann
2,200,000₫
 Ghế Thonet Ghế Thonet
1,650,000₫

Ghế Thonet

1,650,000₫

 Ghế Katanata Ghế Katanata
920,000₫

Ghế Katanata

920,000₫