Nội Thất Phòng Bếp

-5%
 BAC-10 Bộ bàn ăn Anantara và 6 ghế Collins BAC-10 Bộ bàn ăn Anantara và 6 ghế Collins
14,440,000₫15,200,000₫
-5%
 BAC-15 Bộ bàn ăn Stratos và 4 ghế Grace BAC-15 Bộ bàn ăn Stratos và 4 ghế Grace
9,880,000₫10,400,000₫
-5%
 BAC-03 Bộ bàn ăn Hila và 4 Ghế Grace BAC-03 Bộ bàn ăn Hila và 4 Ghế Grace
7,600,000₫8,000,000₫
-5%
 BAC-02 Bộ bàn ăn Howard và 4 ghế Ventura BAC-02 Bộ bàn ăn Howard và 4 ghế Ventura
8,360,000₫8,800,000₫
-5%
 BAC-21 Bộ bàn ăn Ceramic A5 và 4 ghế Zenta BAC-21 Bộ bàn ăn Ceramic A5 và 4 ghế Zenta
9,500,000₫10,000,000₫
-5%
 BA-30 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Song Tiện BA-30 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Song Tiện
4,940,000₫5,200,000₫

BA-30 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Song Tiện

4,940,000₫ 5,200,000₫

-5%
 BA-28 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Compass BA-28 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Compass
4,370,000₫4,600,000₫

BA-28 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Compass

4,370,000₫ 4,600,000₫

-5%
 BA-13 Bộ Bàn Ăn 2 Ghế Mango + Băng Ghế BA-13 Bộ Bàn Ăn 2 Ghế Mango + Băng Ghế
3,496,000₫3,680,000₫
-5%
 BA-02 Bộ Bàn Ăn 6 Ghế CH33 BA-02 Bộ Bàn Ăn 6 Ghế CH33
6,156,000₫6,480,000₫

BA-02 Bộ Bàn Ăn 6 Ghế CH33

6,156,000₫ 6,480,000₫

-12%
 BA-22 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Cabin BA-22 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Cabin
2,890,000₫3,280,000₫

BA-22 Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Cabin

2,890,000₫ 3,280,000₫

-5%
 BAC-17 Bộ bàn ăn Anantara và 6 ghế Collins BAC-17 Bộ bàn ăn Anantara và 6 ghế Collins
14,440,000₫15,200,000₫
-5%
 BA - 117 Bộ Bàn Ăn Victor và 4 Ghế Verpan-S BA - 117 Bộ Bàn Ăn Victor và 4 Ghế Verpan-S
10,925,000₫11,500,000₫
 Bàn Azuse Bàn Azuse
3,800,000₫

Bàn Azuse

3,800,000₫

-5%
 Bàn Eliot Bàn Eliot
6,060,000₫6,400,000₫

Bàn Eliot

6,060,000₫ 6,400,000₫

-5%
 BAC-66 Bộ bàn ăn Azuse và 4 ghế Venus BAC-66 Bộ bàn ăn Azuse và 4 ghế Venus
6,840,000₫7,200,000₫
-5%
 BAC - 73 Bộ bàn ăn mặt đá Concorde 6 Ghế Baker BAC - 73 Bộ bàn ăn mặt đá Concorde 6 Ghế Baker
12,540,000₫13,200,000₫
-5%
 BAC - 72 Bộ Bàn Ăn X và 4 Ghế Kendy BAC - 72 Bộ Bàn Ăn X và 4 Ghế Kendy
7,220,000₫7,600,000₫
-5%
 BAC - 71 Bộ Bàn Ăn X và 4 Ghế Kai BAC - 71 Bộ Bàn Ăn X và 4 Ghế Kai
7,220,000₫7,600,000₫

BAC - 71 Bộ Bàn Ăn X và 4 Ghế Kai

7,220,000₫ 7,600,000₫

-5%
 BAC - 70 Bộ bàn ăn mặt đá Howard 4 ghế Bella BAC - 70 Bộ bàn ăn mặt đá Howard 4 ghế Bella
6,764,000₫7,120,000₫
-5%
 BAC - 69 Bộ bàn ăn mặt đá Concorde 6 Ghế Grace Có Tay BAC - 69 Bộ bàn ăn mặt đá Concorde 6 Ghế Grace Có Tay
11,115,000₫11,700,000₫
-5%
 BAC-68 Bộ bàn ăn Azuse và 4 ghế Gubi BAC-68 Bộ bàn ăn Azuse và 4 ghế Gubi
8,740,000₫9,200,000₫
-5%
 BAC-67 Bộ bàn ăn Concorde và 6 ghế Grace BAC-67 Bộ bàn ăn Concorde và 6 ghế Grace
9,975,000₫10,500,000₫
-5%
 Bàn Royal Bàn Royal
6,080,000₫6,400,000₫

Bàn Royal

6,080,000₫ 6,400,000₫

-5%
 Bàn Anantara Bàn Anantara
5,700,000₫6,000,000₫

Bàn Anantara

5,700,000₫ 6,000,000₫

-5%
 Bàn Skorpio Bàn Skorpio
5,890,000₫6,200,000₫

Bàn Skorpio

5,890,000₫ 6,200,000₫

-5%
 Bàn Grace-G Bàn Grace-G
3,990,000₫4,200,000₫

Bàn Grace-G

3,990,000₫ 4,200,000₫

 Bàn X-tra Bàn X-tra
3,800,000₫

Bàn X-tra

3,800,000₫

 Bàn Concorde Bàn Concorde
3,800,000₫

Bàn Concorde

3,800,000₫

-5%
 BAC-52 Bộ bàn ăn Sofi-G và 4 ghế Pita BAC-52 Bộ bàn ăn Sofi-G và 4 ghế Pita
7,030,000₫7,400,000₫
-5%
 BAC-38 Bộ bàn ăn Ceramic A2 và 6 ghế Juno BAC-38 Bộ bàn ăn Ceramic A2 và 6 ghế Juno
11,875,000₫12,500,000₫
-5%
 BAC-06 Bộ bàn ăn Zata và 4 ghế Win BAC-06 Bộ bàn ăn Zata và 4 ghế Win
7,714,000₫8,120,000₫
-5%
 BAC-04 Bộ bàn ăn Howard và 6 ghế Bella BAC-04 Bộ bàn ăn Howard và 6 ghế Bella
8,626,000₫9,080,000₫
 BAC - 78 Bộ bàn ăn 4 ghế sofi BAC - 78 Bộ bàn ăn 4 ghế sofi
0₫
-8%
 BAC - 81 Bộ bàn ăn Royal và 5 ghế Monet BAC - 81 Bộ bàn ăn Royal và 5 ghế Monet
12,760,000₫13,800,000₫
 BAC - 85 Bộ bàn ăn 6 ghế Collins BAC - 85 Bộ bàn ăn 6 ghế Collins
0₫
 BAC - 86 Bộ bàn ăn BAC - 86 Bộ bàn ăn
0₫
 BAC - 87 Bộ bàn ăn BAC - 87 Bộ bàn ăn
0₫
-5%
 BAC - 88 Bộ bàn ăn Grace-G và 4 Ghế Monet BAC - 88 Bộ bàn ăn Grace-G và 4 Ghế Monet
9,690,000₫10,200,000₫
 BAC - 90 Bộ bàn ăn BAC - 90 Bộ bàn ăn
0₫
 BAC - 91 Bộ bàn ăn 4 ghế BAC - 91 Bộ bàn ăn 4 ghế
0₫