Bộ Bàn Tiếp Khách

-5%
 BK-01 Bộ Bàn Tròn và 4 Ghế S566  BK-01 Bộ Bàn Tròn và 4 Ghế S566
3,344,000₫3,520,000₫

BK-01 Bộ Bàn Tròn và 4 Ghế S566

3,344,000₫ 3,520,000₫

-5%
 BK-02 Bộ Bàn Tròn và 4 Ghế A12  BK-02 Bộ Bàn Tròn và 4 Ghế A12
3,363,000₫3,540,000₫

BK-02 Bộ Bàn Tròn và 4 Ghế A12

3,363,000₫ 3,540,000₫

-5%
 BK-03 Bộ Bàn Tròn 4 Ghế A05  BK-03 Bộ Bàn Tròn 4 Ghế A05
3,439,000₫3,620,000₫

BK-03 Bộ Bàn Tròn 4 Ghế A05

3,439,000₫ 3,620,000₫

-5%
 BK-04 Bộ Bàn Tròn và 4 Ghế A09  BK-04 Bộ Bàn Tròn và 4 Ghế A09
2,337,000₫2,460,000₫

BK-04 Bộ Bàn Tròn và 4 Ghế A09

2,337,000₫ 2,460,000₫

-5%
 BK-05 Bộ Bàn Tròn 4 Ghế A05  BK-05 Bộ Bàn Tròn 4 Ghế A05
4,104,000₫4,320,000₫

BK-05 Bộ Bàn Tròn 4 Ghế A05

4,104,000₫ 4,320,000₫

-5%
 BK-06 Bộ Bàn Vuông và 4 Ghế A05  BK-06 Bộ Bàn Vuông và 4 Ghế A05
3,914,000₫4,120,000₫

BK-06 Bộ Bàn Vuông và 4 Ghế A05

3,914,000₫ 4,120,000₫

-5%
 mã BK-07  mã BK-07
3,591,000₫3,780,000₫

mã BK-07

3,591,000₫ 3,780,000₫